2018-01-10 Nytårskur

velkommen
Kaj Milter og Thorkil Høgsbro
Bordpynt
Velsmagende smørebrød
Chefredaktør Gudrun Petersen - nytårstale
Afslutning i kirken ved Mogens Thams