• Du er her:
 • Udvalgene
 • Klubbens struktur og udvalg


  Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af klubmedlemmer. - Hvert år vælges 2 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

   

  Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver.

   

  Præsidenten:

  Varetager klubbens overordnede daglige ledelse og at lede præsidiemøderne. Præsidenten har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.

   

  Nedsætter alle faste udvalg efter præsidiets råd og samtykke.

   

  Vicepræsidenten:

  Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

   

  Sekretæren:

  Fører protokol over klubbens interne møder samt præsidiemøderne.

   

  - fører lister over medlemsdeltagelsen ved ordinære klubmøder.

   

  Skatmesteren:

  Opkræver klub og andre kontingenter. - Udbetaler fra klubbens særlige midler efter anvisning fra økonomiudvalget. Fører specificeret drift -aktivitets- og statusregnskab. Skatmesteren er formand/mødeindkalder for økonomiudvalget.

   

  Alle medlemmer i Ringkøbing Y’s Men’s Club er i mindst et arbejdsudvalg, som tilrettelægger og leder klubbens forskellige aktiviteter.

   


  Udvalgene for klubåret 2018 – 2019:             
                                                                             - se udvalgene